Turnitin algemeen beschikbaar via Microsoft Teams

- Jeroen Langendam

Turninit, de bekende plagiaatscanner die in het (hoger) onderwijs veel gebruik maakt is vanaf dit voorjaar geheel geïntegreerd in Microsoft Teams.

In het hoger onderwijs is Turnitin een bekende naam. Het is een van de meest gebruikte tools om het door leerlingen en studenten ingeleverde werk te controleren op plagiaat.

Een jaar geleden maakte Turnitin bekend dat het bedrijf ging samenwerken met Microsoft. Sinds de eerste aankondiging van de samenwerking hebben de twee bedrijven grote stappen gezet. Zo werd in augustus 2019 Turnitin standaard beschikbaar in Microsoft Teams.

Volledige integratie Turnitin

Was deze eerste versie al erg handig, inmiddels zijn we weer wat verder. Afgelopen maand bereikten de partners een nieuwe mijlpaal: de volledige integratie van Turnitin in Microsoft Teams.

De integratie betekent niet dat Microsoft het bedrijf heeft overgenomen. De plagiaat-checker blijft een zelfstandige onderneming. Maar het betekent wel dat leerkrachten die werken in een Team-omgeving altijd en overal een plagiaatcheck kunnen uitvoeren. Het downloaden van een werkstuk vanuit Teams om dit vervolgens op plagiaat te checken is niet meer nodig. Net zo is het niet langer nodig dat studenten hun werk in tweevoud (eenmaal via Teams, en eenmaal via Turnitin) inleveren.

Om te beginnen met Turnitin binnen Microsoft Teams moet de systeem- of applicatiebeheerder een aantal configuratiestappen zetten. Zodra dit is gedaan kun je de controle op originaliteit van het werk al onderdeel maken van uitgedeelde opdrachten.  Hiervoor hoef je alleen het Turnitin-knopje aan te zetten. Verder gaat het maken van een opdracht precies zoals je dat gewend bent.

Plagiaatcontrole wordt zo een standaard onderdeel van elke opdracht.