Taalscreening kleuteronderwijs: ‘Koalatest’ nu ook in digitale versie

- David Van Waeyenberghe

Om de onderwijskwaliteit op te krikken door vanaf het kleuteronderwijs te focussen op Nederlands lanceerde onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) in 2021 de Taalscreening. Binnenkort is een digitale versie van de ‘Koalatest’ beschikbaar. Alle kleuterscholen zullen die digitale versie gratis kunnen gebruiken.

De digitale Koalatest moet zorgen voor minder papierwerk en rompslomp bij de kleuteronderwijzers. Volgens de minister is digitaal ook goed nieuws voor de kleuters omdat die test in toekomst sneller en beter kan worden aangepast op maat van het kind. “We investeren in deze digitalisering omdat de Koalatest zo een nog sterker instrument wordt”, zegt Weyts. “Kinderen mogen niet met een achterstand aan de start van de lagere school komen, want dan hebben ze minder kansen. Dit schooljaar moet, net als alle komende jaren, het schooljaar van het Nederlands worden.”

Taalachterstand detecteren

Elke leerling in de derde kleuterklas legt sinds 2021 de Taalscreening af tussen 10 oktober en 30 november. Onderwijsminister Ben Weyts voerde deze screening in om taalachterstand tijdig te detecteren en kinderen bij te spijkeren voor ze starten met de lagere school. De Koalatest is tijds- en arbeidsintensief voor de scholen omdat die bestaat uit verschillende testen en activiteiten. Door de test digitaal aan te bieden kan flink wat planlast, rompslomp en papierwerk worden vermeden.

Alle scholen zullen de digitale Taalscreening kosteloos kunnen gebruiken. Weyts investeert ongeveer 60.000 euro in de digitalisering. Die moet er onder andere voor zorgen dat de test adaptief kan worden ingezet, op maat van het kind. Zo kunnen taalsterke kleuters bijvoorbeeld extra worden uitgedaagd want voor hen is de bestaande Koalatest soms relatief makkelijk. Kleuters met taalachterstand kunnen in de tweede helft van het schooljaar nog ondersteuning krijgen.

Taalintegratietraject

Als er op het einde van het schooljaar nog steeds taalachterstand is, dan kan de klassenraad adviseren om de overstap naar de lagere school uit te stellen. Als ouders dat advies naast zich neerleggen, dan krijgt het kind in het eerste leerjaar een taalintegratietraject opgelegd. Dat kan een taalbadklas zijn of een volwaardig alternatief. Uit de Koalatest van vorig schooljaar blijkt dat tien procent van de kinderen in de derde kleuterklas nog  extra taalondersteuning nodig heeft en vier procent zelfs intensieve begeleiding.

lees ook

Future Classroom Lab zet deuren open voor kleuteronderwijs

Weyts zal de aandacht voor Nederlands in de kleuterklas nog verder versterken met nieuwe minimumdoelen. Concreet komen er in het kleuteronderwijs voor het eerst minimumdoelen Nederlands die niet alleen ‘na te streven’, maar ook echt ‘te bereiken’ zijn. De minister sloot hierover met een akkoord met de onderwijsverstrekkers. Het ontwikkelproces van de nieuwe minimumdoelen is ondertussen al opgestart.