Studentes minder op hun gemak bij uiten afwijkende mening

- Fleur Arkesteijn

Een Amerikaans onderzoek heeft uitgewezen dat vrouwen meer moeite hebben met het uiten van een afwijkende mening in de klas dan mannen.

Het onderzoek van Gallup wijst uit dat 30% van de vrouwelijke studenten die tussen 2013 en 2018 hun bachelor haalden geen probleem hadden om voor hun mening uit te komen, tegenover 35% van de jongens. Verdeeld over een schaal van 1 tot 5, voelden vrouwen zich gemiddeld minder gemakkelijk dan mannen in de situatie.

Stephanie Marken, uitvoerend bestuurder van onderwijsonderzoek bij Gallup, ligt het toe: “Voorafgaande onderzoeken hebben aangetoond dat vrouwen in het hoger onderwijs minder vaak hun mening geven of vragen stellen in de klas. Veel mensen geloven dat dit direct samenhangt met cultuur en genderrollen die we onszelf toewijzen.”

Sociaal inclusieve organisaties

Merken noch Gallup heeft deze vragen niet eerder gesteld, en dus kan ze geen vergelijkingen maken met haar eigen onderzoek. Wel merkt ze op dat er geen grote verschillen zaten tussen openbare- en privé scholen.


Of er een inclusieve omgeving ontstaat, hangt veel meer af van de waarden van de organisatie dan van de structuur. Dit betekent dus dat alle instituties in principe een grotere mate van inclusiviteit kunnen bereiken, en de unieke kijk van al hun leerlingen kunnen verwelkomen, ongeacht grootte, structuur, controle of type.”

Een studie uit 2014, waarin verschillen zeven verschillend werden geanalyseerd tussen jongens en meisjes tijdens biologielessen. Tevens werden er in het rapport suggesties gedaan over hoe die verschillen het beste te overbruggen. Tips zijn onder meer het willekeurig selecteren van studenten, door bijvoorbeeld nummers te gebruiken. Ook opdrachten laten uitvoeren in kleinere groepjes, en hen vervolgens antwoorden te laten delen, stimuleert een veilige omgeving.   

Het van te voren opgeven van vragen, en het benoemen van eerdere bijdragen zorgt voor een betere participatie van beide seksen, aldus het Chronicle of Higher Education. Ook de mogelijkheid anoniem te antwoorden, zoals bijvoorbeeld mogelijk is met Kahoot kan de druk verminderen.  

Europese verschillen

In Zweden, waar het wettelijk verboden is onderscheid te maken tussen meisjes en jongens in het onderwijs, zijn de verschillen aanzienlijk kleiner, ook later in hun (academische) carrière. Nederlandse en Belgische meisjes leveren tijdens hun gehele academische carrière vaak iets betere prestaties dan van jongens. In Nederland studeert een gelijk aantal mannen en vrouwen af met een HBO bachelor. Toch halen iets meer mannen een WO bachelor (11% van de mannen tegenover 8% van de vrouwen).  In Belgie is 58% van de hoger academisch gediplomeerden vrouw.