Studenten verkiezen papier boven digitaal om te studeren

- Jeroen Langendam

De toekomst van het onderwijs is digitaal. De ontwikkelingen op het gebied van onderwijstechnologie volgen elkaar razendsnel op. Maar studenten blijken veel minder vooruitstrevend dan je misschien zou denken.

Dat blijkt uit onderzoek dat VAN IN, producent van leermiddelen, uitvoerde onder studenten aan het hoger onderwijs. 300 Studenten gaven antwoord op vragen over hun studiestijl en de gebruikte leermiddelen. Verrassend genoeg bleken de “digital natives” een sterke voorkeur te hebben voor papieren leermiddelen. Ruim 51% leert vanaf papier, zoals uit het leerboek (geliefd bij 83%), of de (handout) van de presentatie van de leerkracht (55%).

Het digitale materiaal dat bij de leermethode hoort, wordt door 33% van de ondervraagden gebruikt.

Iets minder dan de helft (45%) kiest voor een combinatie van digitale en papieren leermiddelen. Een heel klein deel van de studenten (4%) zou het liefst alleen digitale content gebruiken voor het studeren.

Voordelen van papier

De onderzoekers vroegen ook naar de reden dat papier zo populair blijft (ten koste van e-books). Studenten geven aan zich beter te kunnen concentreren wanneer ze met papieren leermiddelen werken. Ze worden bijvoorbeeld minder snel afgeleid. Ook vinden ze het fijn om notities in de zijlijn te maken, of tekstdelen te markeren. Bovendien helpt schrijven om de stof te onthouden. Dat laatste is onder leerkrachten al een tijdje bekend en begint nu duidelijk ook bij de studenten door te dringen.

Overigens grijpen studenten voor het maken van samenvattingen van de stof nog wel naar de computer.

Voor de leermiddelenfabrikant is het duidelijk. Winfried Mortelmans, CEO van VAN IN benoemt dat het “digitale zonder twijfel zijn plaats (heeft) veroverd”. Maar, zo concludeert hij: “Innovatief zijn, wil niet zeggen dat alles digitaal moet zijn. Bij de studenten valt het op dat de combinatie papier/digitaal een nipte tweede plaats behaalde. Daarom blijven we inzetten op zowel digitale als papieren leermiddelen”,