Steunpakket van 4,3 miljoen Euro voor afstandsonderwijs

- Jeroen Langendam

Vlaamse regering trekt 4,3 miljoen euro uit voor afstandsonderwijs

De ommezwaai naar afstandsonderwijs vanwege COVID-19 vergde grote investeringen van scholen. De Vlaamse regering heeft besloten om scholen hiervoor te compenseren, door een bedrag van 4,3 miljoen euro vrij te maken.

Halverwege maart bleek de ziekte Corona (COVID-19) zo sterk om zich heen te grijpen dat de autoriteiten van de ene op de andere dag besloten alle scholen te sluiten en over te gaan op afstandsonderwijs.

Slechts een enkele school had de infrastructuur die nodig is om dit mogelijk te maken.

Een deel van de financiële nood werd verlicht doordat aanbieders massaal besloten hun materiaal en platforms (tijdelijk) gratis beschikbaar te stellen.

Maar om het afstandsleren soepel te laten verlopen is content alleen niet genoeg. Daarom moesten scholen nog steeds diep in de buidel tasten. Zo bleken in veel gevallen de aanwezige netwerken niet voldoende bandbreedte te bieden om afstandsleren via virtuele klaslokalen mogelijk te maken.

Ook het klaarstomen van onderwijsprofessionals voor het lesgeven via het internet kostte geld, omdat extra ondersteuning nodig bleek.

Compensatie voor afstandsonderwijs

Vlaams onderwijsminister Ben Weyts maakte vandaag bekend dat de Vlaamse regering scholen voor deze investeringen in afstandsonderwijs gaat compenseren. In totaal is 4,3 miljoen euro beschikbaar, in de vorm van een bijkomende werkingstoeslag.

Scholen kunnen deze in het lopende schooljaar inzetten, maar kunnen er ook voor kiezen om de gelden in het eerste semester van het schooljaar ‘20/’21 te gebruiken. Scholen kunnen de extra financiële armslag onder meer gebruiken voor de inhuur van nieuwe ICT-coordinatoren, of voor cursussen en trainingen.

Omdat scholen het momenteel al druk genoeg hebben, hoeven scholen geen aanvraag hoeft in te dienen. Scholen zullen de extra fondsen op korte termijn vanzelf ontvangen.

Minister Weyts noemt het bedrag van 4,3 miljoen euro “een eerste stap om de factuur te verlichten” en verwacht dat er in de komende tijd extra steunpakketten zullen volgen.