Stap gezet om jong technisch talent klaar te stomen voor digitaliserende arbeidsmarkt

- Laura Herijgers

Een nieuwe Vlaamse Stuurgroep krijgt de taak om de strategische samenwerking tussen de vijf Regionale Technologische Centra te bevorderen. Belgische technologiefederatie Agoria laat alvast weten tevreden te zijn met deze ontwikkeling.

Onderwijspartners en vertegenwoordigers van de arbeidsmarkt zullen voortaan gezamenlijk strategische en operationele doelstellingen vastleggen voor de vijf Regionale Technologische Centra (RTC’s). Dat zal gebeuren vanuit een nieuwe Vlaamse Stuurgroep.

Deze ontwikkeling moet de arbeidsmarkt ademruimte geven. Toekomstige werknemers met een technische achtergrond zullen namelijk over de juiste competenties beschikken om technologische uitdagingen in hun loopbaan zonder problemen aan te pakken.

“Een meer strategische aansturing moet er vooral voor zorgen dat de technische en arbeidsmarktgerichte opleidingen toekomstbestendig zijn”, stellen de betrokken industriefederaties, waaronder Agoria.

lees ook

Provinciale uitleendienst brengt Extended Reality tot in de klas

Belang RTC’s

De vijf RTC’s in Vlaanderen vervullen een brugfunctie tussen onderwijsinstellingen en ondernemingen. Secundaire scholen kunnen via deze weg gebruikmaken van moderne opleidingsinfrastructuur die bedrijven ter beschikking stellen. De Vlaamse Stuurgroep optimaliseert deze mogelijkheid en zorgt er voor dat opleidingsinitiatieven rond STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics), wetenschap en technologie efficiënter geïmplementeerd kunnen worden over de provinciegrenzen heen.

“Dit versterkt de onderwijskwaliteit in ons technisch en beroepsonderwijs. Scholen gaan meer en beter samenwerken met bedrijven. Zo komen er meer kansen voor leerlingen: zij zullen bijvoorbeeld vaker op de werkvloer kunnen gaan oefenen met de laatste nieuwe machines, die hun school natuurlijk niet allemaal in huis kan hebben. Maar er komen ook meer kansen voor de vakleerkrachten, die meer mogelijkheden tot professionalisering zullen krijgen”, besluit Vlaams onderwijsminister Ben Weyts.