Nieuwe lesmethode stoomt leerling klaar voor digitale eindtermen

- Jeroen Langendam

Afbeelding: Uitgeverij Averbode

Digitale vaardigheden zijn opgenomen in de eindtermen die volgend schooljaar ingaan. Uitgeverij Averbode introduceert twee doe-het-zelf lespakketten waarin de leerling, gecoacht door de leerkracht, zichzelf de benodigde vaardigheden aanleert.

Digitale vaardigheden zijn in het moderne leven onmisbaar. Daarom zijn ook voor ICT vaardigheden eindtermen geformuleerd, die volgend schooljaar ingaan. Omdat de ICT eindtermen voor het onderwijs nieuw zijn worstelen sommige scholen nog met de vraag hoe deze eindtermen in het curriculum geïntegreerd moeten worden.

Uitgeverij Averbode lanceert daarom twee nieuwe lesmethodes voor leerlingen in de tweede graad van het secundair onderwijs, genaamd “Sync It” en “Swipe It”.. De nieuwe methodes kiezen een andere invalshoek dan gebruikelijk, met een andere rol voor de leerkracht. Deze vervult binnen de nieuwe lesmethodes minder de rol van lesgever en meer de rol van coach. Het leren moet echt van de leerling zelf komen, gestimuleerd door de doe-het-zelf pakketten.

Leerkracht blijft expert in zijn vakgebied

Het voordeel hiervan is volgens de uitgeverij dat de nieuwe eindtermen gehaald kunnen worden binnen het (vaststaande) aantal lesuren. Ook beoogt de lesmethode de werkdruk voor leerkrachten te beperken. Inge van der Velpen, Business Director bij Uitgeverij Averbode, zegt hierover: “Uit het grote onderzoek van de Vlaamse overheid naar de tijdsbesteding van leerkrachten blijkt dat leerkrachten in het secundair gemiddeld zo’n 40u per week aan de slag zijn en dat het grootste deel – zo’n 15u – opgeslokt wordt door lesvoorbereidingen en verbetering.”

Van der Velpen meent dat leerkrachten zich vooral op hun vak moeten kunnen blijven richten: “Als leerkrachten ook nog eens in hun vakken wiskunde, geschiedenis of aardrijkskunde extra digitale vaardigheden aan de kinderen moeten aanleren, moeten ze nog meer tijd in die voorbereidingen steken.”

Leerlingen halen de eindtermen zelf wel

Bovendien is nog maar de vraag of leerkrachten de rol van IT-expert op zich moeten willen nemen. Uit onderzoek blijkt immers dat de digitale vaardigheden van Vlaamse kinderen al bijzonder hoog zijn. Met af en toe wat ondersteuning zouden leerlingen prima in staat moeten zijn de eindtermen te halen.

Voor leerkrachten ligt de rol van coach voor de hand. Van der Velpen: “De leerkrachten die die lessen moeten geven – en misschien minder kennis hebben van technologie dan de jongeren zelf – krijgen voldoende ondersteuning om met de leerstof aan de slag te gaan “

De ontwikkelaars geloven dat de gekozen vorm maximale flexibiliteit biedt om de ICT-stof in te zetten: “De nieuwe lesmethode kan zowel in ICT-lessen gebruikt worden, maar ook bijvoorbeeld geïntegreerd worden in de lessen wiskunde, godsdienst of geschiedenis.”

Doe-het-zelf pakketten

Beide lesmethodes bestaan uit dunne thematische werkboeken en een digitaal oefenplatform. Dankzij een duidelijk stappenplan en een grote verzameling oefening kunnen leerlingen in eigen tempo de theorie tot zich nemen. Met zelftoetsen kunnen ze hun eigen kennis meten. Volgens Van der Velpen past deze methode perfect bij IT-vaardigheden, maar ook bij de manier waarop jongeren leren.

Van der Velpen: “Digitale vaardigheden blok je niet zomaar uit het hoofd: jongeren kunnen die best al doende leren door er dagelijks of wekelijks mee bezig te zijn in verschillende situaties.”