Nieuwe digitale leerpaden voor 3de graad

- Jeroen Langendam

Nieuwe digitale leerpaden voor 3de graad moeten het gat tussen secundair en Hoger Onderwijs dichten (Foto: Shutterstock)

Eerstejaars studenten hebben vaak moeite met de overstap van secundair onderwijs naar het Hoger Onderwijs. Met nieuwe digitale leerpaden willen Acco en Digitale Methode de aansluiting tussen de beide onderwijsvormen verbeteren.

De overstap van het secundaire onderwijs naar het hoger onderwijs is niet altijd een makkelijke. Mede daardoor daalt het rendement van het hoger onderwijs. Slechts 39,84% van de studenten haalt zijn of haar bachelordiploma binnen de voorziene tijd.

Om de overgang te versoepelen hebben coöperatieve uitgeverij Acco en publisher Digitale Methode besloten samen te werken aan digitale leerpaden. Ze geven hierbij prioriteit aan de vakken statistiek en Frans.

Vicky Adriaensen (Acco): “Doorheen een nauwe samenwerking tussen docenten hoger onderwijs en leerkrachten 3e graad secundair onderwijs komt een sterk digitaal leertraject tot stand waarbinnen de leerling op eigen tempo zijn Franse taalkennis kan bijspijkeren. Zo willen we hen alle kansen aanreiken om alvast voor Frans en statistiek te slagen in het hoger onderwijs

Acco, al jaren educatief uitgever, zorgt voor het ontwikkelen van didactisch onderbouwde leerpaden. Digitale Methode zorgt dat de nieuwe leerpaden via hun platform naar leerlingen wordt gedistribueerd.

Differentiatie in leerpaden

Beide partijen willen dat de leerpaden de autonomie van leerkracht en leerling garanderen. Daarbij zien ze differentiatie als een belangrijke succesfactor. Door een flexibele opbouw zullen de leerpaden het traditionele “one size fits all” vervangen door “leren op maat”. Dankzij de ingebouwde voorkennistest zullen leerlingen precies die lesstof voorgeschoteld krijgen die nodig is om het vak goed af te sluiten.

Van eerste les tot toetsvoorbereiding

De leerpaden bieden voor elk vak tekst, schema’s, interactieve elementen en lesvideo’s. Dit wordt zodanig vormgegeven dat het materiaal zowel klassikaal als thuis kan worden doorgenomen.

Statistiek noitoir ‘buisvak’

Veel studenten zetten zich met angst en beven aan het vak statistiek. Het is vanouds gekend als ‘buisvak’. Tegelijkertijd maakt het vak deel uit van zo’n beetje elke opleiding . Elk jaar krijgen 35.000 eerstejaars studenten statistiek. De nieuwe leerpaden bereidt hen hierop voor.

Franse misère

Ook Frans is een prioriteit bij het ontwikkelen van de nieuwe leerpaden. Docenten Frans signaleren dat het eindniveau Frans  in het secundair onderwijs al jaren terugloopt. Dit is alarmerend, omdat Frans voor 22.000 eerstejaars studenten een verplicht vak is.

Pilot in maart

Omdat de leerpaden worden aangeboden via het schoolboek-vervangende platform Digitale Methode zullen scholen de nodige voorbereidingen moeten uitvoeren alvorens ze de nieuwe leerpaden kunnen gebruiken.

De lesmethodes zullen in september in hun finale versie beschikbaar zijn. Door deel te nemen aan het pilootproject geef je jezelf meer voorbereidingstijd. Deze pilot begint in september. Inschrijven hiervoor is vanaf nu mogelijk.