MolenGeek en Proximus gaan samenwerken

- Jeroen Langendam

MolenGeek en Proximus gaan samenwerken. Het doel is om werkgelegenheid te verbeteren, ondernemerschap aan te moedigen en nieuwe digitale kansen te creëeren.

De samenwerking werd aangekondigd in het bijzijn van de minister van Werk, Beroepsopleiding en Digitalisering van het Brussels Gewest, Bernard Clerfayt, en de hoogste baas van Proximus, Stefaan de Clerck. Oprichter Ibrahim Ouassari is blij met de aangekondigde samenwerking: “Dit partnerschap stelt ons in staat onze krachten te bundelen om technologie toegankelijk te maken voor iedereen en vooral daar waar ze het minst bereikbaar is.”

Succesvol project

MolenGeek timmerde al een tijdje aardig aan de weg. Begonnen als klein project om jongeren uit Molenbeek digitale skills bij te brengen, groeide Molengeek snel uit tot een grote partij. Eerder al investeerde Google 200.000 euro in het project. Dankzij de samenwerking met Proximus heeft Molengeek toegang tot alle technische knowhow van Proximus.

Zo krijgen de studenten van MolenGeek de beschikking over sensoren van Proximus, zodat ze kunnen werken aan innovatieve IoT-oplossingen (Internet-of-Things).

Proximus geeft een paar voorbeelden van de ondersteuning die het bedrijf kan geven: “De samenwerking omvat verschillende facetten: terbeschikkingstelling van telecommateriaal en -diensten, uitwisseling van kennis, opleidingen, stages, consultancy en hackathons. Er zullen ook heel wat interacties plaatsvinden met het departement human resources van Proximus. Zo zullen er verschillende specifieke opleidingen worden voorgesteld en stageplaatsen aangeboden.”

Doelstellingen samenwerking MolenGeek en Proximus.

Proximus ziet de samenwerking als een mooie manier om jonge talenten voor zich te winnen, die veelal niet de standaard schoolloopbaan hebben doorlopen. Volgens Proximus zijn de jongeren minder gebonden aan schoolse kaders en daardoor innovatiever.

De samenwerking tussen MolenGeek en Proximus heeft een aantal doelstellingen. Zo is ambitie om opleidingen op maat aan te bieden. Ook willen de partijen studenten de kans te geven om aanvullende opleidingen te volgen. Ook hopen de samenwerkende partijen in co-creatie mooie evenementen op te zetten.