Imec School: technische opleiding met baangarantie

- Jeroen Langendam

De deelnemers van de eerste Imec School zijn inmiddels aan het werk.

Na een succesvolle eerste editie start Imec ook in 2021 haar Imec School. Dit is een technische opleiding voor iedereen met passie voor techniek. Na afronden van de opleiding is een baan gegarandeerd.

Voor wie een carrière in de techniek nastreeft is gisteren een nieuwe route geopend: de Imec School.

Imec is een technologie-organisatie die hoge eisen stelt aan haar professionals. Met de Imec School, een opleidingsprogramma op maat, wil het bedrijf mensen mensen voorbereiden op een baan in de imec cleanroom.

Het is niet de eerste keer dat Imec deze route opent. Een eerdere editie was dermate succesvol, dat het bedrijf tot herhaling besloot.

Om in te stromen in de Imec School zijn geen specifieke diploma’s vereist. Imec beschrijft de opleiding als “een uitgelezen kans (…) een unieke opleiding om eerstelijns technicus te worden”.

Na het succesvol afronden van de Imec School zijn kandidaten de “ogen en de oren in de cleanroom” en zijn ze het eerste aanspreekpunt bij de dagelijkse processen en procedures.

Met de Imec School boort het bedrijf een nieuwe bron van potentiële arbeidskrachten aan. Onder het motto “passie wint van diploma’s” wil de organisatie mensen aantrekken die via de gebruikelijke kanalen nooit een kans zouden komen. Zolang je maar een “actieve passie voor technologie” hebt.

Imec doet dit niet alleen uit filantropische overwegingen. Het bedrijf merkt namelijk dat het steeds lastiger wordt om gekwalificeerd personeel te vinden. Chris Beenders, die verantwoordelijk is voor werving en selectie: “Net zoals de voorbije jaren zal imec ook dit jaar weer meer dan 300 aanwervingen doen. Voor een aantal specifieke profielen, zoals voor cleanroom technici, merken we een te lage instroom van kandidaten om alle open posities in te vullen.”

Opbouw van de Imec School

Inhoudelijk lijkt de Imec School veel op de eerdere editie. Beenders: “Wel stuurden we hier en daar wat bij op basis van wat we uit de eerste editie hebben geleerd.”

Nieuw is dat kandidaten al meteen beginnen met een praktijkstage van twee maanden in de cleanroom. Na de stage volgt een duaal traject, waarbij theorie een grote rol speelt. Door de praktijkervaring zal deze theorie beter beklijven, zo hoopt het bedrijf.

Het vakkenpakket is erg praktijkgericht. Na basisvakken als fysica, chemie en mechanica volgt instructie over de procestechnlogie waarmee Imec werkt.

De opleiding wordt afgerond met een eindstage, waarna de kandidaat doorstroomt naar een reguliere baan. Imec belooft niet alleen baangarantie, maar doet boter bij de vis. Al bij aanvang van de eerste stage krijgen alle kandidaten een contract van onbepaalde duur aangeboden.

De opleiding begint in januari 2021. Aanmelden kan tot 15 augustus 2020. Wees er snel bij, want er zijn maximaal tien plaatsen beschikbaar.