Hoe artificiële intelligentie spieken en plagiaat kan tegengaan

- Zamire Willems

Amerikaanse universiteiten en middelbare scholen zetten artificiële intelligentie (AI) in om afkijken en plagiaat door studenten te voorkomen, nog voor het gebeurt.

Wereldwijd kent bijna iedere school wel studenten die tijdens een examen proberen af te kijken of plagiaat plegen bij het schrijven van een essay. Zo ook op Amerikaanse universiteiten. Volgens het International Center for Academic Integrity (ICAI) geeft ongeveer 68 procent van de bachelorstudenten en 43 procent van de masterstudenten toe zo nu en dan vals te spelen. Zelfs op topuniversiteiten, zoals Harvard, Stanford University en Duke University. Verschillende studies tonen aan dat het op middelbare scholen niet veel anders is.

Scholen grijpen daarom steeds vaker naar nieuwe technologieën, op basis van AI, om spieken en plagiaat tegen te gaan. De online plagiaatdetectieservice Turnitin en de gezichtsherkenningstool Proctortrack zijn daar voorbeelden van. Bovendien verzamelen scholen ook demografische gegevens over studenten om mogelijk valsspelen in de toekomst aan te pakken, aldus The Tech Edvocate.

Turnitin

De online plagiaatdetectieservice Turnitin werd al in 1997 gelanceerd. Duizenden academische instellingen maken gebruik van de webservice om door studenten geschreven werk onder de loep te nemen. Turnitin maakt inmiddels gebruik van machine learning, computer vision en geavanceerde AI om valsspelen en plagiaat te voorkomen. Naast dat de service op plagiaat controleert, biedt het ook realtime feedback voor studenten en automatiseert het beoordelingen voor docenten.

De webservice heeft een gigantische database van letterlijk miljoenen documenten, essays, onderzoeksdocumenten, academische artikelen, enquêtes en webpagina’s. De verzamelde data vergelijkt eventuele schrijfvoorbeelden op verdachte overeenkomsten. De database bevat ook miljoenen papers van studenten.

Proctortrack

Verder wordt ook al gebruikgemaakt van gezichtsherkenningssoftware, zoals Proctortrack van Verificent Technologies. De virtuele supervisor volgt de beweging van een student tijdens een test of examen en genereert daarvan een rapport.

Verdacht gedrag, zoals strekken om naar iets te reiken of bukken om iets op te pakken, wordt direct gesignaleerd. De software signaleert ook wanneer een student notities raadpleegt, online naar antwoorden zoekt of contact met iemand probeert op te nemen. Er zouden inmiddels ruim 5,5 miljoen overtredingen zijn ontdekt.

Demografische gegevens

Ook zijn er verschillende instellingen die demografische gegevens over de student verzamelen, zoals leeftijd en het opleidingsniveau van het gezin. Deze gegevens worden gecombineerd met informatie over de betrokkenheid van de student om zo te voorspellen of deze zal falen of slagen en hoe haalbaar het is dat hij of zij de opleiding in vier jaar voltooit.

Als blijkt dat het zeer onwaarschijnlijk is dat een leerling slaagt, kan de verleiding om vals te spelen worden uitgesloten door de student in aangepaste begeleiding te voorzien of te adviseren een andere richting te kiezen.

Net zoals bij AI-initiatieven in andere sectoren, vallen wel wat ethische vragen te stellen bij het gebruik van artificiële intelligentie om studenten te controleren. De technologie kan zeker zijn nut bewijzen, maar of je ze daarom ook moet gebruiken, is een vraagstuk dat vraagt om debat.