Google lanceert beursfonds van 10 miljoen euro voor Europese Veiligheid

- Fleur Arkesteijn

Google trekt 10 miljoen euro uit voor het Google.Org Impact Challenge on Safety fonds. Het fonds is bestemd voor het uitreiken van subsidies en beurzen die aan veiligheidskwesties werken. Universiteiten, non-profit organisaties en sociale ondernemingen kunnen en aanvraag doen.

De focus is breder dan dreigingen voor individuele gebruikers. Het fonds subsidieert projecten die zich bijvoorbeeld richten op het aanpakken van extremisme, haatzaaien en de bescherming van kwetsbare mensen online.

Veiligere omgeving

Door een lange samenwerking van Google en Institute for Strategic Dialogue in Londen wordt er gewerkt aan een veiligere omgeving, door het uitwisselen van middelen, kennis en de financiering van projecten en onderzoek.

Een eerdere gelijksoortige samenwerking van ISD en het Google.org Innovation Fund in het Verenigd Koninkrijk financierde bijvoorbeeld het Knockout Racism project van LimeHouse Boxing Academy en een project over virtuele inclusie door de Open University in Groot-Brittannië.

Diverse workshops

Vanaf Mei zullen er diverse workshops worden georganiseerd en kunnen gegadigden zich aanmelden met hun project of onderzoek. Zowel online als offline projecten kunnen een aanvraag indienen. Er wordt maximaal 1 miljoen euro per project toebedeeld.

Juryleden die zich over de aanvragen zullen buigen zijn onder andere Helle Thorning Schmidt, de oud CEO van Save the Children UK, Renske van der Veer, directeur van het Nederlands Centrum voor Contraterrorisme en Thomas Kruger, president van het Duitse agentschap voor Burgerlijke Educatie.