GiveThx: Dankbaarheid oefenen in de klas

- Jeroen Langendam

Met GiveThx help je leerlingen om waardering en dankbaarheid te tonen, voor elkaar en voor zichzelf. Dit geeft zelfvertrouwen en gelukkigere leerlingen.

Het tonen van dankbaarheid is een vaardigheid die in het onderwijs vaak onderbelicht blijft. Onterecht, want het tonen van waardering is essentieel voor een goede samenwerking. Het geven van complimenten en het tonen van dankbaarheid is moeilijker dan het lijkt. Misschien is dat de reden dat we het –ook als volwassenen- eigenlijk te weinig doen. Des te meer reden om deze vaardigheid op school aan te leren.

Van klassikale activiteit naar non-profit app

In haar oorspronkelijke opzet is GiveThx ontworpen als een set activiteiten die bedoeld waren om leerlingen met een grote achterstand in wiskunde te helpen. Door dankbaarheid te tonen en waardering te geven kregen deze leerlingen weer het zelfvertrouwen dat ze nodig hadden voor het vak.

Ook buiten de wiskundeklas voelden de leerlingen zich gelukkiger en ontwikkelden ze betere banden met docenten en klasgenoten. Bovendien werden ze meer zelfbewust. Het duurde dus niet lang voordat ze vroegen om GiveThx ook buiten de Wiskundelessen in te zetten.

4 minuten per dag GiveThx

Inmiddels is GiveThx uitgegroeid tot een non-profit organisatie die een app heeft ontwikkeld waarmee je, met slechts 4 minuten per dag, een positievere sfeer en cultuur in de klas kunt opwekken. Door middel van de app versturen leerlingen en docenten korte berichten naar anderen om dankbaarheid en waardering te tonen voor positieve eigenschappen en gedrag.

Door vervolgens te reflecteren op de ontvangen berichten, groeit bij leerlingen het besef van het effect van hun handelen op anderen. Zowel reguliere leerlingen alsook leerlingen met specifieke behoeften hebben baat bij GiveThx.

Hierdoor wordt goed gedrag bestendigd én krijgen de kinderen een realistischer zelfbeeld en meer zelfvertrouwen. Verlegen kinderen worden door GiveThx geholpen om uit hun sociaal isolement te komen.

Hoe begin je met GiveThx

GiveThx is alleen beschikbaar op uitnodiging. Je kunt toegang tot de app aanvragen via de website van GiveThx.org.