G Suite for Education nu met Rubrics én originaliteitsrapportage

- Jeroen Langendam

Google heeft Rubrics en originaliteitsrapportages toegevoegd aan G Suite for Education. Zo wil het bedrijf leerlingen gepersonaliseerde feedback geven.

Leerlingen en studenten hebben een wereld aan informatie binnen handbereik. Maar zoals elke leerkracht weet, is informatie niet genoeg om ook echt iets te leren. De informatie moet passend zijn binnen de voorkennis en de leerling moet er iets mee kunnen aanvangen. Google G Suite for Education wil bijdragen aan het écht opnemen van nieuwe kennis.

Waar een leerling in ieder geval niets van leert is het overnemen van online gevonden informatie in een werkstuk. Elke leerkracht kent wel de mondelinge examens waarbij de leerling door de mand valt. Op papier ziet het werk er intelligent uit, maar al bij de eerste vragen blijkt de leerling niets te hebben begrepen van de informatie die hij of zij online gevonden heeft.

In het slechtste geval heeft de student puur geknipt en geplakt. Maar ook wanneer de informatie lijkt te zijn verwerkt, bestaat de kans dat er weinig is blijven hangen.

Rubriks geeft standaard feedback

Bij het beoordelen van ingeleverd werk maken veel onderwijsinstellingen gebruik van Rubriks. Leraren die hun leerlingen willen helpen groeien geven op basis van dit schema persoonlijke feedback. In veel gevallen blijkt echter dat je dezelfde feedback aan veel leerlingen geeft.

In 2019 kwam Google met een beta-versie van Rubrics in Google Classroom. Inmiddels is deze tool voldoende ontwikkeld om beta te verlaten en algemeen beschikbaar te zijn.

Door Rubrics te integreren in de Classroom omgeving helpt Google leerkrachten om op meer transparante wijze te communiceren over toegekende cijfers. Rubrics stelt je in staat om feedback te geven die verder gaat dan een korte notitie in de kantlijn. Het helpt studenten en leerlingen (vooraf) begrijpen wat er precies van hen verwacht wordt. En achteraf wordt duidelijk in hoeverre ze aan de verwachtingen hebben voldaan.  Dit scheelt een hoop vragen (en discussie), waardoor je veel tijd bespaart.

Originaliteitsrapportage: einde aan Knippen en plakken

Onderwijsprofessionals staan voor een grote uitdaging. Je moet ervoor zorgen dat leerlingen alleen “eigen werk” inleveren. Dat kun je niet in je eentje, want niemand is in staat om met 100% zekerheid te bepalen of een bepaalde passage wel authentiek is. Gelukkig zijn er plagiaatcheckers. Google heeft haar eigen plagiaatchecker nu geïntegreerd in G Suite for Education. Daardoor wordt de plagiaatcheck onderdeel van de beoordeling.

Deze functie is, mits ingeschakeld door de docent, ook beschikbaar voor de leerling zelf. Zo kunnen ze voorkomen dat ze (onbewust) plagiëren. Wanneer de leerling een citaat gebruikt, zonder de juiste bronverwijzing, krijgt hij of zij een melding en kan het probleem worden verholpen.

Deze integratie is in het begin alleen in het Engels verkrijgbaar, maar zal in de komende tijd ook in andere talen beschikbaar worden. Ook leuk: behalve online bronnen wordt de plagiaatchecker ook uitgebreid om ander ingeleverd werk te controleren. Studenten die dus iets te nauw met anderen hebben samengewerkt worden daardoor sneller gespot.

Google blijft sleutelen aan beide functies. Maar door de combinatie van originaliteitsrapportages en geïntegreerde Rubrics wordt de duidelijkheid voor studenten een stuk groter. Daardoor hoeven ze geen energie meer te steken in onzekerheid over wat de bedoeling is, maar gewoon lekker aan de slag.