Flipped of traditioneel, welke hoorcolleges zijn het efficiëntste?

- Anja Giegas

Heeft het zin om je vak integraal om te zetten naar een flipped versie? Nee, zo blijkt uit onderzoek. Een gerichte, gedeeltelijke flipped aanpak brengt je studenten meer bij dan in het wilde weg alles te flippen.

In een flipped class nemen studenten het online lesmateriaal thuis door om het vervolgens in de les toe te passen, er vragen over te stellen of feedback bij te krijgen van de docent.

Beste resultaat bij deels omgekeerd

Een Amerikaans onderzoek vergeleek flipped hoorcolleges uit het hoger onderwijs met hun traditionele tegenhangers. Beide types lessen werden gegeven door dezelfde docenten. Dit om te vermijden dat de stijl of ervaring van de docent de resultaten zou beïnvloeden. Wat bleek? Vooral de lessen die deels flipped waren, staken er bovenuit. Zulke lessen presteerden beter dan de traditionele lessen én beter dan de volledig flipped lessen. Bij een gedeeltelijke flipped class volgt niet alle lesmateriaal maar slechts een deel het omgekeerde recept.

Verschil per opleiding

Volgens de hoofdauteur van de studie, professor in de psychologie Carrie A. Bredow, zijn er twee verklaringen voor het succes van de gedeeltelijke flipped opleidingen. Enerzijds kunnen lesgevers precies die modules kiezen die zich het beste lenen voor een flipped aanpak. Anderzijds hoeven ze zich dan niet in bochten te wringen om alles tegelijkertijd te flippen. Dat komt de kwaliteit ten goede.

Het succes van flipped classes verschilt naargelang de opleiding. Taalopleidingen hebben er het meeste baat bij, gevolgd door technologie en gezondheidswetenschappen. Voor de onderzoekers was dat niet zo verrassend omdat flipped learning sterk focust op toegepaste vaardigheden en actief leren.

Bij de ingenieursopleidingen werd er amper verschil gemeten. Ligt het aan de inhoud van de studies of wordt er al heel toegepast lesgegeven? De reden is vooralsnog niet duidelijk.

Advies: gericht flippen

Een andere vaststelling: de resultaten verschilden per regio. Zo bleken de verschillen tussen flipped en traditioneel groter in het Midden-Oosten en Azië, dan in Noord-Amerika of Europa. Het waarom is niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk gaat er in Europa in de live lessen al veel aandacht naar actief leren.

Flipped classes hebben in ieder geval veel potentieel maar een cursus gewoon integraal flippen is niet de manier, besluit Bredow. Beter is om er gericht de lessen uit te pikken die zich het meeste lenen voor zo’n aanpak.

Bron: Tech&Learning