Digisprong gaf Vlaams onderwijs ICT-boost

- Cédric Van Loon

Het Vlaams Onderwijs heeft de afgelopen vijf jaar een grote sprong voorwaarts gemaakt op het gebied van ICT.

Uit de MICTIVO-studie blijkt dat scholen nu meer en nieuwere laptops hebben, leerkrachten en leerlingen over betere ICT-competenties beschikken en steeds meer scholen een doordacht ICT-beleid hanteren.

De vooruitgang is het resultaat van de Digisprong, een investering van ongeveer een half miljard euro in ICT-apparatuur en -ondersteuning. Minister van Onderwijs Ben Weyts benadrukt dat het Vlaams onderwijs van een achterstand naar een voorsprong is gegaan. Scholen beschikken nu over meer computers en moderne apparatuur, met een verschuiving naar mobiele apparaten zoals laptops. Hierdoor hebben de helft van de leerlingen in het lager onderwijs en alle leerlingen in het secundair onderwijs nu een eigen computer.

De ‘Monitor voor ICT-integratie in het Vlaams Onderwijs’ MICTIVO-studie, die elke vijf jaar wordt uitgevoerd, toont aan dat zowel leerkrachten als leerlingen hun ICT-competenties hebben verbeterd. Het gebruik van ICT in de klas is aanzienlijk gestegen, en er is een verdubbeling van het wekelijks gebruik van ICT voor lesvoorbereidingen. Bijna alle scholen hebben nu een ICT-coördinator en een specifiek ICT-beleidsplan.

Investeringen in de toekomst

De verbeteringen zijn vooral zichtbaar na de coronacrisis, toen duidelijk werd dat het onderwijs een grote achterstand had op het gebied van digitalisering. Minister Weyts greep deze crisis aan om de situatie te verbeteren, wat resulteerde in een enorme investering in ICT. Het budget voor digitalisering is nu vijftien keer hoger dan voorheen.

lees ook

Vlaams Parlement buigt zich over toekomst Digisprong

Weyts benadrukt dat de digitale transformatie van het onderwijs nog niet voltooid is. In de komende jaren wil hij leerkrachten verder bijscholen op het gebied van ICT en het sociale media-beleid in scholen verbeteren. Daarnaast is er al een fonds aangelegd voor toekomstige ICT-investeringen, zodat de volgende Vlaamse Regering kan starten met meer dan 100 miljoen euro. Alle politieke partijen erkennen inmiddels dat de Digisprong succesvol is geweest en een vervolg verdient.

De recente MICTIVO-studie levert opnieuw sterke argumenten voor verdere digitalisering van het onderwijs. De resultaten tonen aan dat de inzet op ICT een positieve invloed heeft op de onderwijskwaliteit, en dat de Vlaamse scholen goed op weg zijn naar een volledig gedigitaliseerde toekomst.