‘Dictation’: Praten met Microsoft apps

- Jeroen Langendam

De nieuwe spraak-naar-tekst software ‘Dictation’ van Microsoft helpt leerlingen die om wat voor reden niet kunnen schrijven of typen om teksten op te stellen.

Wanneer je niet voor de klas staat, zit je vaak achter de computer. Je bereidt een les voor door een PowerPoint presentatie te maken en je leest en beantwoordt enkele e-mails. Soms zit je uren achter elkaar te typen, wat kramp kan opleveren in je handen en vingers.

Microsoft wil hier een eind aan maken en komt hiervoor met Dictation. Dictation is een spraak-naar-tekstprogramma die typen in een aantal Microsoft toepassingen overbodig maakt. In plaats daarvan hoef je enkel je tekst te dicteren, zo belooft het bedrijf.

‘Dictation’ wordt in eerste instantie beschikbaar in de webversie van PowerPoint. Dit programma is onderdeel van de Office 365-versie die gratis is voor docenten, leerlingen en studenten.

Later in het jaar wordt ‘Dictation’ ook uitgerold naar de webversie van Outlook. Het schrijven van ellenlange emails is dus niet meer nodig. Dicteer je e-mail aan je Outlook-client en deze zet hem eenvoudig om in een goed leesbare tekst.

Uitkomst voor leerkracht en leerling

De nieuwe spraak-naar-tekst functie van Microsoft is voor leerkrachten en leerlingen goed nieuws. Leerkrachten kunnen met de nieuwe functionaliteiten in alle rust hun emails opstellen, waarbij ze niet gehinderd worden door hun typesnelheid.

Meer inclusief onderwijs

Belangrijker is dat de nieuwe tools die Microsoft aanbiedt de inclusiviteit van het onderwijs vergroten. Sommige leerlingen kunnen –om wat voor reden dan ook– niet goed schrijven. Eerder schreven we al dat technologie het verschil kan maken. Het kan zijn dat een permanente handicap hen dwarszit, maar ook een gebroken arm kan erg vervelend zijn.  Door ‘Dictation’ te gebruiken kunnen ook deze correcte teksten inleveren, waardoor ze minder snel een lesachterstand oplopen.

Op dit moment is ‘Dictation’ enkel beschikbaar in de genoemde apps, maar het ligt voor de hand dat Microsoft deze spraakherkenner ook in andere programma’s (waaronder Word) zal integreren.