Corona en Klascement in cijfers

- Jeroen Langendam

Bron: Klascement

Online leerplatform Klascement heeft in cijfers een vergelijking gemaakt tussen de drukte tijdens de lockdown en dezelfde periode vorig jaar.

Tijdens de coronapandemie heeft iedereen hard gewerkt om het onderwijs zo goed mogelijk te laten doorgaan. Het meest zichtbaar is dat in de inspanningen van leerkrachten die alles op alles zetten om het contact met de klas te behouden en de kinderen zoveel mogelijk te laten leren. Maar ook achter de schermen is bergen werk verzet.

KlasCement heeft met cijfers geprobeerd haar inspanningen tijdens de coronacrisis te vangen. Hiervoor is data gebruikt voor de periode van 13 maart tot en met 29 april 2020, die werd vergeleken met de cijfers van dezelfde periode in 2019.

Uit de cijfers blijkt dat Klascement ruim 50% meer output heeft geleverd tijdens de lockdown. Het duidelijkst is dit te zien in het aantal aanmeldingen. Niet alleen is het totaal aantal aanmeldingen anderhalf keer zo hoog, ook het aantal aanmeldingen per dag is met 11.000 de helft meer geworden.

Ook op social media laat Klascement mooie cijfers zien. In totaal heeft het platform op Facebook 10.000 volgers. Op Twitter volgen nog eens 4200 mensen het platform. Samen zorgden deze gebruikers voor ruim 10.100 interacties.

Meer leden, meer content

Nog imposanter is de toename van de educatieve content. Inmiddels staan er  60927 online leerminddelen op de site. Het aantal toevoegingen in de lockdown-tijd is met 3000 ongeveer 2,1 maal het normale. Daarmee is duidelijk zichtbaar dat onderwijskundigen hard werken aan het verder digitaliseren van hun leerplan.

In totaal verwelkomde KlasCement 22.000 nieuwe leden. Dat is ruim het zesvoudige van de normale drukte op de site. Er zijn inmiddels 250.000 actieve leden, waarvan 15% uit Nederland komt.