Competenties als creativiteit en soft skills zijn het belangrijkst

- Jeroen Langendam

Adobe, het bedrijf achter de beroemde PDF-lezer en programma’s als Photoshop heeft onlangs een rapport gepubliceerd over het belang van creativiteit en zachte competenties op de arbeidsmarkt.

Adobe is als software-aanbieder een bekende naam bij creatieve professionals. Het bedrijf vroeg zich af wat in de hedendaagse arbeidsmarkt het belang van soft skills en creativiteit is. Ook waren ze benieuwd hoe de huidige generatie leerlingen naar deze competenties kijkt.

Het bedrijf besloot tot een analyse van ruim 2 miljoen online vacatures en 2 miljoen online CV’s. Dit kwantitatieve onderzoek vulden ze aan met 10 diepte-interviews met professionals. De bevindingen van dit onderzoek zijn opgenomen in het rapport “Get Hired: The Importance of Creativity and Soft Skills”.

21st Century Skills

De conclusies die Adobe trekt zullen voor veel leerkrachten niet als een verrassing komen. Ze zijn namelijk helemaal in lijn met de filosofie van de 21st Century Skills.

Werkgevers zijn vooral op zoek naar de volgende vijf competenties:

  • Communicatievaardigheden
  • Creativiteit
  • Samenwerken
  • Creatieve probleemoplossing
  • Kritisch denkvermogen

Scholieren en studenten blijken in te zien dat het vooral deze competenties zijn die ze in de toekomst nodig hebben. Ze verwachten dan ook dat het onderwijs hen helpt zich daarin te ontwikkelen.

Voor scholen die inzetten op onderwijsvernieuwing met meer nadruk op competenties zoals deze vinden in het Adobe-rapport een steuntje in de rug.

Het volledige rapport is (na registratie) te downloaden via Campus Adobe.