Automatisering schooltoeslag goed nieuws voor gezinnen

- Jeroen Langendam

Dankzij automatisering heeft het Agentschap Uitbetaling Groeipakket tussen september en november 2019 40.000 kinderen opgespoord die recht hadden op schooltoeslag.

In Vlaanderen hebben veel gezinnen recht op toeslagen, zoals de schooltoeslag. De Vlaamse overheid biedt minder draagkrachtige gezinnen op die manier financiële tegemoetkomingen. Niet alle gezinnen weten echter hun weg naar de toeslagen waar ze recht op hebben te vinden. Voor velen is de aanvraagprocedure te complex.

Daarom besloot de overheid om het gehele Groeipakket te automatiseren. Met succes, want in de periode september-november van dit jaar heeft de overheid op die manier 40.000 kinderen ontdekt die recht hebben op de toeslag. Hiermee is het aantal kinderen van wie de Schooltoeslag automatisch wordt uitgekeerd toegenomen tot 366.892.

Leo van Loo, van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket: “Dankzij deze nieuwe software kunnen we het screenen globaal gezien sneller laten verlopen. Dat werpt duidelijk zijn vruchten af. Er zijn momenteel al 97% van het aantal kinderen onderzocht.”

Koppelen van bestanden

Voor de screening legt de Groeipakket-software een koppeling gelegd tussen verschillende bronnen. Het combineert onder meer aanslagbiljetten en eigendomsinformaties met de ruim 1,2 miljoen schoolinschrijvingen in Vlaanderen. Ook gegevens over buitenlandse inkomsten worden in de screening meegenomen. Door de bronnen te combineren ontstaat een mooie pool aan Big Data, waardoor de overheid makkelijk kan ontdekken wie er onterecht geen schooltoeslag ontvangt.

Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volsgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding is blij: “Met het Groeipakket investeren we (…) niet alleen meer in gezinnen met kinderen, zoals vorige week nog bleek, maar we zorgen er ook voor dat de gezinnen het geld sneller op hun rekening hebben en dat meer gezinnen recht het op de schooltoeslag.”

Internationale erkenning en nieuwe mogelijkheden

De geautomatiseerde aanpak wekt ook in het buitenland belangsteling. Zo ontving het project begin november al de European Public Sector Award in de categorie “Regionaal”. Mede door die prestigieuze onderscheiding dient de Groeipakket-applicatie als voorbeeld project tijdens de Trefdag Digitaal Vlaanderen (28 november).

Uitbreiding van de geautomatiseerde aanpak naar andere overheidstaken ligt voor de hand. Jos Verrelst, die binnen IT-bedrijf Cegeka verantwoordelijk is voor Groeipakket: “Er is nog meer mogelijk met de Groeipakket-toepassing als de overheid nog meer datasets slim gaat combineren. Dat kan gaan over uitbreidingen rond handicaps, pleegzorg en ouderbijdragen in de kinderopvang, maar ook in andere domeinen kan de overheid via een soortgelijk project de burger op een veilige en slimme manier ontzorgen via digitale automatisering en zo vaak omslachtige aanvraagprocedures tot het verleden laten behoren.”