Alexa Skill Blueprints: een robot als onderwijsassistent

- Jeroen Langendam

Wordt de Alexa Lynx jouw onderwijsassistent?

Leraren hebben het druk. Met Alexa Skill Blueprints kun je een deel van je onderwijs- en administratieve taken delegeren aan een Alexa Device. Zoals de Lynx, een robot die het goed doet bij de kinderen.

Als leraar ben je continu aan het multi-tasken. Je legt uit, houdt orde en zorgt ondertussen dat alles ook goed geadministreerd wordt. Niet voor niets is ‘hoge werkdruk’ de meest gehoorde klacht in het onderwijs.

Alexa Lynx is een kleine robot die je bepaalde taken uit handen kan nemen. Daarvoor hoef je niet te kunnen programmeren, want met de Skill Blueprints die je online kunt bewerken kun je veel kanten op. Hoewel veel van de skill blueprints vooral leuk zijn, kan Alexa Lynx in het onderwijs erg nuttig blijken.

Overigens zijn de Skill Blueprints ook bruikbaar op andere devices van Alexa

Alleen Engelstalig

De Skill Blueprints zijn op dit moment alleen in het Engels bruikbaar. Dat maakt deze robot optimaal geschikt voor de Engelse les en voor oudere leerlingen, die het Engels inmiddels voldoende onder de knie hebben.

Amazon.com Alexa Skill Blueprints screenshot
Een kleine selectie van de verschillende Skill Blueprints (foto: Amazon.com

Wanneer het Engels geen onoverkomelijk probleem betekent, kan Alexa Dot erg nuttig blijken. De robot kan worden ingezet om op een leuke en interactieve manier te oefenen met de stof. Het kan pop quizzen houden, feiten overdragen en werken met flashcards.

Veelgestelde vragen beantwoorden

Er zijn van die vragen die elke les opnieuw gevraagd worden, zelfs al heb je het al meerdere keren uitgelegd, sommige dingen blijven maar heel moeilijk hangen. Neem het verschil tussen ‘to’ en ‘too’. Dit soort vragen kun je door Alexa Dot laten beantwoorden. Als leerkracht weet je echter dat het beter is als de leerling het antwoord zelf ontdekt. Daarom kun je de Skill Blueprint zo ontwerpen dat de leerling vragen krijgt voorgeschoteld waardoor hij uiteindelijk zelf het antwoord ontdekt.

Toetsen

Met enige creativiteit kan de robot ook toetsen afnemen. Bijvoorbeeld een dictee of spellingstoets. Omdat Alexa Skill Blueprints alleen in het Engels (Amerikaans-Engels) gebruikt kunnen worden, is de waarde voor het Nederlandstalig onderwijs beperkt. In de Engelse les kan de Lynx de saaie dictees veranderen in iets leuks.

Alexa Skill Blueprints zijn een interessante innovatie die voor het onderwijs zeer nuttig kan zijn, mits er ook een Nederlandstalige versie wordt uitgegeven.