Aantekeningen maken met behulp van AI

- Fleur Arkesteijn

APISITH / Shutterstock.com

Het maken van aantekeningen tijdens de les is voor veel leerlingen belangrijk voor het opnemen van de stof. Echter, dit gaat niet altijd zonder problemen; soms is het spreektempo van de docent zo hoog dat leerlingen het niet bijhouden, en in sommige gevallen blijkt het schrijven te hinderen bij het verwerken van de lesstof.

Leerlingen in het speciaal onderwijs, evenals leerlingen met beperkingen, zoals ADHD, autisme en dyslexie in het reguliere onderwijs, kunnen gebaat zijn bij een hulpprogramma, dat het nemen van aantekeningen ondersteunt.

Mobiele telefoon

Er zijn verschillende opties om aantekeningen te maken. De simpelste, is het maken van opnames met een mobiele telefoon. Er bestaan tevens diverse dictafoon-apps, waarbij audio direct opgenomen wordt en opgeslagen wordt als tekst. Hoewel dit in sommige gevallen werkt, leent een auditorium of klaslokaal zich niet altijd voor een betrouwbare opname.

Er is software beschikbaar die het maken van notities tijdens bijvoorbeeld vergaderingen automatiseren. Voicea heeft bijvoorbeeld Enterprise Voice Assistant, EVA een softwareprogramma voor het omzetten van spraak naar tekst, hoewel dit programma voornamelijk gericht is op het samenvatten van zakelijke besprekingen, planningen en afspraken.

Nederlands

Een van de meest gebruikte software voor het maken van aantekeningen door studenten is Sonocent. Dit programma is momenteel alleen geschikt voor Engelsprekenden, maar laat leerlingen lessen opnemen, en vat deze lessen automatisch samen, signaleert de belangrijkste punten en laat studenten tevens presentaties, diagrams en illustraties toevoegen. De software heeft tot nu toe zo’n 100000 gebruikers, waarvan een groot deel leerlingen met een beperking zijn.

Uit een enquête die Sonocent onder haar gebruikers verspreidde, blijkt dat 87% hogere cijfers haalden sinds ze de software gebruiken.

Er is zeker ruimte voor een AI-applicatie die Nederlands-sprekende leerlingen ondersteunt bij het maken van aantekeningen. Nederlandse spraak-naar-tekst programma’s staan nog in de kinderschoenen, maar een veelgebruikte app is Live Transcribe van Google, die gelanceerd werd om doven en slechthorenden te ondersteunen.