8 maart: gratis inspiratiedag #SchoolHARTJEonderzoek

- Jeroen Langendam

Onderzoek levert een schat aan kennis op. Om de toepassing van die kennis in het onderwijs te vergroten, organiseert de Vlaamse overheid op 8 maart de inspiratiedag #SchoolHartjeOnderzoek

Het hoeft waarschijnlijk geen betoog dat het onderwijs baat kan hebben bij een stevige link met de praktijk. Daarom zijn gastdocenten zo waardevol. Ook (wetenschappelijk) onderzoek kan interessante dingen opleveren die je in de les kunt gebruiken. Niet alleen onderzoek over didactiek en pedagogiek, maar ook (vooral!) vakgericht onderzoek. Bovendien kun je bestaand onderzoek gebruiken om je leerling een onderzoekende houding aan te leren.

De vraag is natuurlijk hoe je onderzoek op een goede manier in je lessen integreert. Daarom organiseert de Vlaamse overheid samen met de Vlaamse Onderwijsraad op 8 maart de Inspiratie dag #SchoolHartjeOnderzoek.

De inspiratiedag, bedoeld voor leraren, schoolleiders, begeleiders, lerarenopleiders en bezoekers, is vanwege corona geheel digitaal. Via het online platform Hopin kun je op 8 maart tussen 9:00 en 13:00 deelnemen aan verschillende sessies.

Onderzoek voor beter onderwijs

De plenaire lezingen tijdens #SchoolHartjeOnderzoek leggen de nadruk over het gebruik van onderzoek om het onderwijs zelf te verbeteren.

Onderzoekende school

Om 9:15 spreken Vicky Willegems en Nadine Engels (VUB) over de “Onderzoekende school”. Willegems en Engels betogen dat scholen praktijkvragen waarmee ze worstelen kunnen oplossen door onderzoeksteams op te zetten bestaande uit onder andere leraren, leerlingen en onderzoekers. Door op systematische wijze te werken, zouden deze teams het leren kunnen versterken en het welbevinden van leerlingen verhogen.

Best Evidence

De tweede plenaire lezing begint om 11:35 en gaat over het gebruik van best-evidence in het onderwijs. In de wetenschappelijke wereld zijn veel inzichten ontwikkeld over beter onderwijs. Er blijken echter obstakels te zijn die voorkomen dat deze in de praktijk worden toegepast.

Tim Surma, onderzoeksmanager ExpertiseCentrum voor Effectief Leren van de Thomas More Hogeschool vertelt hoe we best-evidence kunnen ontsluiten en toepassen.

Parallelsessies

Ook tijdens de parallelsessies biedt de #SchoolHartjeOnderzoek een schat aan boeiende inzichten over zaken als valide en betrouwbaar toetsen, diversiteit in de eerstegraad, zelfregulerend leren, onderzoekende lerarenteams, schoolbegeleiding en nog veel meer. Zelfs peuterparticipatie staat op het programma.

Onderzoek voor leukere en boeiender lessen

Onderzoek kan ook waardevol zijn om leukere en boeiender lessen te creeëren. Dat laat het aanbod tijdens de parallelsessies zien. STEM, diversiteit, artistieke werkvormen voor burgerschap, het komt allemaal voorbij.

Zo vertelt Natacha Gesquière van de Universiteit Gent over het prijswinnende project KIKS. Dit STEM-project combineert biologie en klimaatverandering  op logische wijze met AI, neurale netwerken en programmeren in Python.

Beursvloer

Even geen zin in een lezing? Bezoek dan de digitale beursvloer, waar ruim 20 deelnemers je vertellen over een breed scala aan onderwerpen. Denk aan thema’s als de herziene taxonomie van Bloom, Morele stress bij leraren, praktijkleren en schoolweigering.

Inschrijven #SchoolHartjeOnderzoek

Deelname aan de inspiratiedag School❤ Onderzoek is gratis. Wel is inschrijving vooraf verplicht. Bij aanmelding moet je ook aangeven aan welke sessies je wilt deelnemen. Bekijk het programma, maak je keuze en schrijf je in.