STEM/STEAM speelgoed voldoet niet aan eisen ouders

- Jeroen Langendam

STEM/STEAM krijgt in het onderwijs steeds meer voet aan de grond. Ouders vinden het belangrijk en zouden er ook thuis mee aan de slag willen gaan. Onderzoek van de Amerikaanse Toys Association onthult waarom dit nog onvoldoende gebeurt.

Reagerend op de behoefte aan praktijkgericht en geïntegreerd onderwijs is de STEM methode ontwikkelt. Binnen deze methode krijgen leerlingen opdrachten waarbinnen elementen van Science, Technology, Engineering en Math voorkomen. Enkel door de verschillende deelvakken goed te beheersen kan de opdracht met goed gevolg worden voltooid.

STEM-opdrachten spreken meer tot de verbeelding dan losse sommen omdat de leerling zelf met een échte opdracht bezig is. Omdat men zich realiseerde dat het oog ook wat wil, en omdat artistieke vorming belangrijk is, werd de A van Arts toegevoegd. STEM + A = STEAM.

De Amerikaanse Toy Association vroeg zich af of het mogelijk en zinvol is om speelgoed te ontwerpen waarmee kinderen ook thuis kennismaken met het leren volgens STEAM.  Ze spraken hiervoor met STE(A)M-experts, speelgoedontwikkelaars en de ouders van kinderen. 

Hoe kijken ouders aan tegen STEM/STEAM speelgoed?

Omdat de Amerikaanse speelgoedindustrie beseft dat het de ouders zijn die het speelgoed moeten kopen, zijn er 2000 stellen ondervraagt. Speelgoed moet voldoen aan de opvoedkundige ideeën van ouders, wil het aanslaan.  Wat vinden ouders van het huidige aanbod aan speelgoed?

STEM/STEAM is belangrijk

De voornaamste bevinding van het onderzoeksteam is dat ouders het belang van geïntegreerd en projectgestuurd onderwijs volgens de STEM/STEAM-filosofie heel goed inzien. 91% van de ondervraagde ouders onderschrijft dat het belangrijk is de STEAM-competenties in hun kinderen te ontwikkelen. Ze moedigen dit ook aan. Ruim 88% van de ouders heeft al bewust actie ondernomen (of is dit van plan) om hun kinderen aan te zetten zich te ontplooien op het gebied van exacte vakken, technologie, bouwkunde en ontwerp, kunst en wiskunde.

76% Van de ouders zou graag zien dat hun kind uiteindelijk een loopbaan in STEAM gaat volgen. Voor veel ouders is het een droom dat hun kind ingenieur, arts, web developer, programmeur of wetenschapper wordt.

Kan STEM/STEAM de strijd aan met schermtijd?

Ouders blijken wel twijfel te hebben over het aanmoedigen van STEAM / STEAM. Een groot deel van hen voorziet dat STEM/STEAM –speelgoed moeite zal hebben te concurreren met schermtijd (50%). Daarin kunnen ze gelijk hebben, want volgens 40% van de ouders zitten hun kinderen 3 tot 4 uur per dag met een beeldscherm in de handen. Dat is ruim een halve werkdag! Nog eens 30% van de ouders zegt dat hun kind 1 á 2 uur per dag digitaal bezig is. En 19% van de ouders gaf aan dat hun kinderen ruim 6 uur per dag op een device bezig zijn.

Ouders zijn eensgezind in hun oordeel dat het aantal uren schermtijd beperkt moet worden. In 72% van de gezinnen zijn beperkingen opgelegd met betrekking tot de tijd dat het kroost op de PC, laptop, iPad of telefoon mag zitten.

Twijfel over STEM/STEAM spelen

De strijd met schermtijd is dus een belangrijke om te voeren. Wil STEM/STEAM speelgoed aanslaan, dan moet het makkelijk en leuk zijn. Daarin zijn volgens de onderzoeksresultaten nog grote stappen te maken, want STEM/STEAM is makkelijk, noch leuk.

Volgens 39% van de ouders zijn er onvoldoende leuke en leerzame producten op de markt waarmee ze hun kinderen kunnen laten experimenteren en knutselen. Bovendien vinden ouders het lastig om dit in te passen in hun toch al drukke tijdsschema. 45% ziet geen mogelijkheid om het leerzame spelen op een goede manier in te plannen.

Groot begrip van technologie bij jonge kinderen.

Doordat kinderen zoveel op apparaten werken, hebben ze meer verstand van technologie dan hun ouders, zegt 45% van de ondervraagden. En dat begint al jong, want in 73% van de gevallen zijn de kinderen net vier jaar oud wanneer ze hun ouders op technologisch gebied voorbijstreven. Slechts 28% van de ouders zegt met enige overtuiging dat ze technologie beter begrijpen dan hun kind.

Hoewel het positief is dat kinderen erg tech savvy zijn, is het ook een risico. Want hoe moet een ouder een kind helpen zich te ontwikkelen, wanneer het kind al verder is dan de ouder? Die twijfel heeft ook toegeslagen bij 72% van de ouders, die zich afvragen of ze wel mee kunnen doen wanneer een kind met STEM/STEAM aan de slag gaat. Veel speelgoed in dit genre is bijzonder high-tech, wat voor ouders een drempel kan zijn.

Ouders vinden STEM/STEAM moeilijk

Het blijkt dat ouders STEM/STEAM speelgoed erg aantrekkelijk vinden (55%), omdat het hun kind helpt zich te ontwikkelen. Tegelijkertijd zijn ouders terughoudend in het aanschaffen van dit soort speelgoed, omdat ze bang zijn dat ze hun kind onvoldoende kunnen helpen en begeleiden in het spelen en experimenteren met dit soort, vaak hoog technologische, speelgoed. Voor 48% van de ouders is dit een belangrijke factor die hen ervan weerhoudt te investeren in dit leerzame speelgoed.

Ouders lijken zich klemgezet te voelen tussen enerzijds de behoefte hun kinderen te helpen zich voor te bereiden op de toekomst en anderszijds hun eigen gevoel dat ze tekortschieten om hun kind daarmee te helpen.

Help ouders om hun kinderen te helpen groeien

Het toevoegen van een handleiding voor ouders zou een oplossing kunnen zijn, 75% van de ouders zou zich hiermee geholpen voelen. Met een goede handleiding voor ouders, vergelijkbaar met een docentenhandleiding bij onderwijsmethodes, komen ouders beter beslagen ten ijs.

Ook zou kunnen worden nagedacht over een samenwerking met de scholen, waarbij projecten deels in het klaslokaal en deels thuis worden uitgevoerd. Leerkrachten en ouders kunnen samenwerken voor belangrijke resultaten.

STEM/STEAM belangrijk voor de ontwikkeling van ons kind

Over het algemeen vinden ouders STEM en STEAM erg belangrijk om kinderen voor te bereiden op een leven in de 21e eeuw.  Ze vinden het belangrijk dat kinderen al op jonge kennis maken met wetenschap en exacte vakken, het liefst al op een leeftijd van vier of vijf jaar oud.  Speelgoed kan (en moet) volgens hen een belangrijke rol spelen bij deze eerste verkenning van deze vakken. De meerderheid (57%) vindt het belangrijk dat deze eerste kennismaking thuis gebeurt en speelgoed speelt daarbij (volgens 67%) de hoofdrol.

Eisen aan STEM/STEAM Speelgoed

De ontwikkeling van hun kinderen kan alleen soepel verlopen wanneer het voor het kind een fijne ervaring is. 82% Van de ouders geeft aan dat het vooral belangrijk is dat hun kind er plezier in heeft, omdat dit het kind aanmoedigt zich verder te verdiepen in de aangeboden uitdagingen. In het ideale geval zou ongeveer de helft van de tijd die kinderen spelen een educatief karakter moeten hebben.

Een van de belangrijkste eisen die ouders aan STEM/STEAM speelgoed stellen is dat het de creativiteit in kinderen aanmoedigt en leuk is om mee te spelen.. Daarnaast moet speelgoed het probleem-oplossend vermogen stimuleren en bijdragen aan het zelfvertrouwen van kinderen.

De later toegevoegde ‘A’ van ‘Arts’ is volgens ouders een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van hun kind. Daarom wordt creatieve expressie door 94% van de ouders aangemoedigd. Het kan gaan om tekenen en schilderen, boetseren, muziek of andere vormen van creativiteit.  Speelgoed dat is ontwikkeld met het STEM/STEAM principe als leidraad zou hierin een bijdrage moeten leveren.

Ook het leren programmeren kan volgens ouders (85%) niet vroeg genoeg beginnen. Ouders vinden het belangrijk hiermee rond het zesde levensjaar te beginnen.

Grote verwachtingen, hoge eisen

Ouders verwachten dus veel van speelgoed en stellen hoge eisen aan STEM / STEAM speelgoed. Helaas blijkt dat het speelgoed dat nu verkrijgbaar is niet aan deze eisen kan voldoen, waardoor STEM/STEAM vooral iets is dat binnen het klaslokaal gebeurd.

Het valt echter te verwachten dat speelgoedfabrikanten met de uitkomsten van dit onderzoek aan de slag gaan, waardoor het aanmoedigen van de STEAM-skills ook thuis kan beginnen, vaak op jongere leeftijd.