Drones in de klas

- Jeroen Langendam

Met drones is het mogelijk om de eeuwenoude droom om te kunnen vliegen waar te maken. En je kunt er nog iets educatiefs van maken ook.

Vliegen is al vanaf het begin van de mensheid een fascinatie. Icarus, DaVinci en de gebroeders Wright droomden ervan te vliegen. Ook de kinderen van nu hebben een fascinatie voor wat vliegt. Drones bieden een goede kans om die fascinatie op educatieve wijze in te zetten.

Icarus-Drone
Icarus, DaVinci, Wright, de huidige leerling bevindt zich in goed gezelschap met hun verlangen tot vliegen. Drones maken dit mogelijk. (Foto: Shutterstock)

De meeste drones die je ziet worden gebruikt als speelgoed. Soms zie je iemand een drone gebruiken om foto’s te maken of een mooie video. Wat voor de meeste mensen verborgen blijft is dat drones wel degelijk nuttig worden ingezet. Bedrijven gebruiken drones voor het uitvoeren van inspecties aan gebouwen. Ook voor het verzamelen van informatie over verkeersdrukte en transportstromen zijn drones handig. Ze bieden net dat beetje afstand dat nodig is om een overzicht te krijgen.

Drones zijn dus meer dan speelgoed. En je kunt ze ook goed gebruiken als onderdeel van STEAM-onderwijsprojecten.

Praktisch gebruik van drones in de klas

Een aantal ondervraagde onderwijsprofessionals gaf voorbeelden van manieren waarop een drone zinnig gebruikt kunnen worden.

  • Als inspiratie om anders te denken
    Sommige leerkrachten hebben drones gebruikt om vanuit de lucht een video of foto’s te maken. Deze beelden vormden het uitgangspunt van schrijfopdrachten. In de eenvoudigste vorm kan de opdracht een vraag zijn, zoals: “Wat zie je hier”. Maar sommige leerkrachten gaan verder dan dat en gebruiken een vergelijking tussen opnames vanaf de grond en vanuit de lucht als een opstapje om leerlingen te laten denken over verschillende gezichtspunten en hoe dat je waarneming beïnvloedt.
  • Als kapstok voor wis- en natuurkunde
    Vroeger kregen we, weinig inspirerende, sommetjes over twee treinen die op elkaar afreden. Met drones kun je vergelijkbare sommen maken, en vervolgens kijken of je berekening klopt. Sommen die gaan over tijd en afgelegde afstand zijn een stuk leuker als je vervolgens kunt controleren of je gelijk hebt.
  • Sport, spel en performance
    Bij sommige vakken is het lastig om vanaf de grond een goed overzicht te hebben. Dat geldt bij sport en spel (vooral teamsporten met een tactisch element) en sommige vormen van performance art. Met een drone kun je afstand nemen. De beelden kunnen helpen om beter te worden.
Een drone kan een dankbaar onderwerp zijn voor STEAM-lessen (foto: Shutterstock)

Welke drone?

In grote lijnen zijn er twee soorten drones: drones voor binnenshuis gebruik en drones voor buiten.

Drone voor binnen

Als je de drone –letterlijk- in de klas wilt gebruiken, is het belangrijk dat je dit op een veilige manier doet. Kies een drone waarvan de propellers voldoende afgeschermd zijn, zodat er tijdens het vliegen geen vingers bekneld raken.

Drone voor buiten

Wanneer je buiten vliegt heb je te maken met onvoorspelbare omstandigheden, zoals wind en neerslag. Kies een drone die, naast de afgeschermde propellers, voorgeprogrammeerde beveiliging heeft zodat de drone veilig landt wanneer de batterij (bijna) leeg is. Sommige drones hebben een “return to home” functie. Met één druk op de knop komt de drone dan landen op een vooraf ingesteld punt. Handig, wanneer je hem –door een windvlaag- uit het oog verloren bent.

Hou je aan de regels

Hoe je ook gebruik maakt van drones, het is belangrijk je aan de regels te houden. Vlieg alleen bij goed weer, en zorg dat je de drone altijd kunt blijven zien.

Let op: nieuwe drone-wetgeving!

Hoewel nog niet alle details bekend zijn, staat de wetgeving op het gebied van drones te veranderen. De Belgische drone-wet uit 2016 maakt in juni 2020 plaats voor Europese wetgeving.

Voor drones geldt dat ze in beginsel vallen onder de “open categorie” voor laag-risico vluchten. Onder deze categorie is het toegestaan om nachtvluchten te maken, maar een beperking is wel dat ze niet hoger mogen vliegen dan 120 meter.

Voor bedrijven die riskantere vluchten maken met drones komen er twee nieuwe klasses, namelijk de ‘certified’- en de ‘specific’-klasse.

Onder de huidige wetgeving is het voor recreatief gebruik toegestaan om drones te vliegen met een gewicht van maximaal 1 kilo. Deze mogen tot 10 meter hoog vliegen, mits een afstand van 50 meter tot obstakels wordt aangehouden.

De nieuwe wetgeving stelt het gewicht neerwaarts bij. Het maximale gewicht is in beginsel 250 gram.

Voor drones zwaarder dan 250 gram is vanaf juni 2020 een theorie-diploma vereist.

Wanneer je met een zwaardere drone wilt vliegen, krijg je te maken met extra eisen. Drones van meer dan 250 gram zullen verplicht worden geregistreerd en mogen alleen vliegen wanneer het registratienummer op de drone is aangebracht. De “piloot” moet een theoriediploma behaald hebben. Het theorie-examen kan online worden afgenomen.

Naar het zich laat aanzien zal in 2022 de regelgeving nog wat scherper worden. Vanaf dat jaar worden strengere eisen gesteld aan de drone zelf.

De volledige wetgeving is te vinden op Eur-lex. Het is opgedeeld in een Verordening over drones en exploitanten en een Uitvoeringsverordening rondom de exploitaite van drones.