Lespakket ‘Gezond Geweten’ zet in op gezondheidsgeletterdheid

- David Van Waeyenberghe

Het educatief pakket van Mediawijs en Gezondheid en Wetenschap speelt in op de noden, vaardigheden en attitudes van scholieren rond gezondheidsinformatie.

Schop Vlaamse leerlingen een ‘Gezond Geweten’. Dat is de slogan waarmee Mediawijs en Gezondheid en Wetenschap hun nieuwe educatieve lespakket voorstellen. De gezondheidsgeletterdheid bij scholieren, zeker in het secundair onderwijs, kan beter stellen ze. Het is in tijden van overvloed en (des)informatie cruciaal om hen kritisch te leren omgaan met de informatie die ze tegenkomen via (sociale) media.

Gezondheidsgeletterdheid, c’est quoi?

Gezondheidsgeletterdheid is het vermogen om informatie over gezondheid kritisch te begrijpen met als doel de gezondheid en levenskwaliteit te behouden of verbeteren. “Een beperkte gezondheidsgeletterdheid wordt in verband gebracht met een slechtere gezondheid, ongepast gedrag, zelfzorg, therapietrouw tot zelfs hogere sterftecijfers”, aldus het persbericht.

Uit een onderzoek blijkt dat Europese scholieren niet uitmunten op dat vlak. Ook de Vlaamse scholieren vormen geen uitzondering. In Vlaanderen scoren 12,6 procent van de leerlingen ondermaats. Ruim 74 procent haalt een middelmatige score en amper 13 procent doet het goed. Vooral het vinden van goede online gezondheidsinformatie blijkt één van de grootste struikelblokken. Andere factoren zijn het beoordelen van de betrouwbaarheid en het toepassen van de gezondheidsinformatie.

Het geloven van onjuiste gezondheidsinformatie kan nare gevolgen hebben voor zowel de lichamelijke als mentale gezondheid. Dat geldt ook voor jongeren die antwoorden zoeken en tegelijk vatbaar zijn voor desinformatie. De rol van influencers valt niet te onderschatten: ze delen informatie met hun meestal jonge volgers die ze op hun beurt ook weer overnemen en verspreiden.

Pakket ‘Gezond Geweten’

Het educatief pakket ‘Gezond Geweten’ speelt in op de nood en bevordert de kennis, vaardigheden en attitudes van leerlingen in het secundair onderwijs om kritisch om te gaan met informatie. De leerkrachten krijgen kant-en-klaar lesmateriaal om met de leerlingen aan de slag te gaan. Het pakket omvat drie modules (gezondheidsbeweringen, wetenschappelijk onderzoek en gezondheidskeuzes). Leerkrachten kunnen het pakket downloaden via de pagina’s van Gezondheid en Wetenschap en Mediawijs.

Het pakket werd ontwikkeld in overleg met gezondheidsexperts en onderwijsverstrekkers. Het kreeg ook de steun van minister van Onderwijs Ben Weyts. “Heel wat leerkrachten zoeken een manier om fake news te bespreken in de klas. Dit educatief pakket gaat door op vaardigheden die leerlingen nodig hebben om om te gaan met fake news over hun gezondheid. Die vaardigheden kunnen evengoed gebruikt worden voor andere thema’s die het welbevinden van leerlingen behartigen”, aldus de minister.