Unesco pleit in AI-richtlijn voor minimumleeftijd van 13 jaar

- David Van Waeyenberghe

De Unesco heeft overheden opgeroepen om het gebruik van generatieve artificiële intelligentie binnen scholen te reguleren. De VN-organisatie publiceert daarom richtlijnen waarbij onder andere wordt gepleit voor een minimumleeftijd (13 jaar) voor het gebruik van AI.

Nu de zomervakantie in een groot deel van wereld voorbij is, roept Unesco regeringen op om passende regelgeving en lerarenopleidingen in te voeren. Die maatregelen moeten zorgen voor een mensgerichte benadering van het gebruik van generatieve AI in het onderwijs. Unesco heeft daarom de eerste mondiale ‘Guidance on Generative AI in Education and Research’ gepubliceerd. Met die richtlijnen hoopt de VN-organisatie de verstoringen aan te pakken die zijn veroorzaakt door AI.

Controversiële technologie

De richtlijn spendeert eerst de nodige bladzijden aan de term generatieve AI en de werking ervan. Nadien gaat de tekst dieper in op de controverses die sinds de opkomst van chatrobots zoals ChatGPT als paddenstoelen zijn opgedoken, in het bijzonder hoe deze de kloof tussen digitale gegevens verergert. Vooral het feit dat de huidige taalmodellen grotendeels zijn getraind op gegevens van online gebruikers uit het mondiale Noorden versterkt de discrepantie.

Generatieve AI kan een enorme kans bieden voor de menselijke ontwikkeling, maar kan ook schade en vooroordelen veroorzaken”, zegt Audrey Azoulay, Directeur-Generaal van Unesco. “Het kan niet in onderwijs worden geïntegreerd zonder publieke betrokkenheid en de noodzakelijke waarborgen en regelgeving van overheden. Deze richtlijn zal beleidsmakers en docenten helpen het potentieel van AI optimaal te benutten voor het primaire belang van leerlingen.”

Pas vanaf 13 jaar

De richtlijn zet zeven belangrijke stappen op een zij die overheden moeten nemen om generatieve AI te reguleren en beleidskaders vast te stellen voor het ethisch verantwoord gebruik in onderwijs en onderzoek. De leidraad schuift een leeftijdsgrens van 13 jaar naar voor om met AI-hulpmiddelen aan de slag te gaan in de klas. Leerkrachten moeten ook de juiste opleidingen krijgen over dit onderwerp.

lees ook

Vives opent ‘House of AI’ in Kortrijk

Unesco heeft de leidraad op donderdag 7 september voorgesteld in het hoofdkwartier van de organisatie. Tijdens de presentatie kwam naar voor dat de onderwijswereld onvoldoende was voorbereid op de ethische en pedagogische integratie van de technologie. Uit een recente studie blijkt dat minder dan tien procent van de scholen en universiteiten formele richtlijnen heeft met betrekking tot het gebruik van generatieve AI-toepassingen.

De volledige Unesco-richtlijn kan je hier downloaden.