Schat met richtvragen in of inzetten van AI te verantwoorden is

- David Van Waeyenberghe

Het Kenniscentrum Digisprong heeft een artikel gepubliceerd waarin het scholen helpt om te bepalen of het inzetten van artificiële intelligentie te verantwoorden is. De auteurs gaan dieper in op de zeven sleutelvoorwaarden die de Europese Unie opstelde in verband met betrouwbare AI.

Kevin Polley en Katrien Alen publiceerden het vijfde deel, in een reeks van zeven, over artificiële intelligentie in het onderwijs. Nadat ze het eerder hadden over onder andere ethische richtlijnen en enkele misverstanden, geven de medewerkers van het Kenniscentrum Digisprong nu concrete vragen aan schoolteams. Aan de hand van die vragen, en gebaseerd op praktijkvoorbeelden, kunnen scholen bepalen of het inzetten van AI-systemen te verantwoorden is.

Sleutelvoorwaarden

Het Kenniscentrum maakt de zeven sleutelvoorwaarden concreet aan de hand van voorbeelden. Wanneer een school eraan denkt om een AI-programma in te zetten, of zelfs wanneer dat al het geval is, dan is het volgens de auteurs raadzaam om even wat afstand te nemen en enkele vragen te stellen. Op die manier kan de school het programma beter inschatten, zowel praktisch als ethisch. Welke vragen je dan stelt, hangt af van de technologie die je evalueert, aldus het Kenniscentrum.

De zeven sleutelvoorwaarden voor betrouwbare AI zijn volgens de EU:

  • Menselijke autonomie en controle
  • Transparantie
  • Diversiteit
  • Maatschappelijk en milieuwelzijn
  • Privacy en gegevensbeheer
  • Technische robuustheid en veiligheid
  • Verantwoording

lees ook

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert inspiratiedag (10 oktober) rond AI op school

Voorbeelden

De auteurs geven zes concrete voorbeelden. Het gaat om realistische voorbeelden, maar geen good practices die je onmiddellijk kan inzetten in school. Want uiteraard is elke situatie anders. Langs de andere kant, de richtvragen maken wel duidelijk welke programma’s je met een gerust hart mag inzetten én welke programma’s je als school beter laat liggen. De uiteindelijke beslissing om een AI-programma in te zetten moet bij het voltallige schoolteam liggen.

Het volledige artikel, met concrete voorbeelden, kan je hier raadplegen.