Lerend Netwerk XR start met online opleidingen

- David Van Waeyenberghe

Als onderdeel van het actieplan XR start het Lerend Netwerk XR in januari met een online opleiding waarin de basisprincipes rond XR worden toegelicht. In een latere fase voorzien het netwerk nog demomomenten, workshops en inspiratiesessies.

De Vlaamse regering wil via XR de leerontwikkeling stimuleren bij jongeren in het Technisch en Beroepsonderwijs. Vlaamse minister Ben Weyts liet een XR Actieplan opstellen dat voorziet in onderzoek, software ontwikkeling, hardware via een uitleendienst en nascholing. Het Lerend Netwerk XR zet als deel van het actieplan in op didactische tip om de technologie doeltreffend te implementeren.

Arbeidsmarktgerichte opleidingen

XR (extended reality) is de overkoepelende term voor toepassingen in virtual, augmented en mixed reality. Die technologie kan een grote meerwaarde betekenen voor het onderwijs. Het XR actieplan heeft als doel om XR te integreren in het technische en beroepsgericht secundair onderwijs. De Vlaamse overheid wil via de technologie arbeidsmarktgerichte doorstroom verzekeren. Via de XR Academy leren scholen de hardware en software correct hanteren en bedienen. Die opleiding is verplicht om XR-materiaal te kunnen ontlenen.

Dat XR-materiaal staat vanaf volgend schooljaar ter beschikking van scholen en leerkrachten. Het aanbod omvat VR-, AR- en MR-brillen, tablets en een 360 graden camera. De scholen, leerkrachten in ICT-coördinatoren kunnen zelf content ontwikkelen voor deze toestellen. Ze kunnen ook gebruik maken van de beschikbaar gestelde software. Voor wie geprikkeld is door de technologie, kan via het Lerend Netwerk XR ontdekken wat dit voor de school kan betekenen.

Dream Team

Het Lerend Netwerk XR is een team van experten uit verschillende onderwijsinstellingen. “Het zijn Bram Van de Wege (HOWEST), Annick Van Daele en Bruno Hulders (HOGENT), Lorenz Teunen en Alexander Vanhulsel (Thomas More), Wouter Hustinx en Jan Dello (Hogeschool PXL) en Vivian van Laarhoven (UCLL)”, somt Carl Boel op. De onderzoeker aan Thomas More is coördinator van het Lerend Netwerk XR en noemt de groep zijn ‘Dream Team’.

Het Lerend Netwerk XR voorziet in de eerste plaats twee online opleidingsmomenten . “Op maandag 16 januari geven we een algemene introductie over XR in het onderwijs. Tijdens de tweede sessie, op donderdag 2 februari, krijgen de deelnemers informatie over software gekoppeld aan praktijkvoorbeelden. Inschrijven voor beide online sessies kan tot zondag 8 januari 2023 via deze link.

Demo’s, workshops en inspiratiesessies

Geïnteresseerde scholen die zich via bovenstaande link inschreven, mogen zich in de loop van de komende jaren verwachten aan verschillende demo’s, workshops en inspiratiesessies. Het Lerend Netwerk XR voorziet één sessie per trimester, verspreid over diverse locaties in Vlaanderen. Voor wie nog niet helemaal weet wat XR betekent heeft Carl Boel een introductiefilmpje gemaakt (zie boven).

Vanaf 1 september geeft het Lerend Netwerk XR aan 25 scholen de kans om deel te nemen aan een één-op-één professionaliseringstraject XR. “De doelstelling van dit traject is om minstens één concrete XR-toepassing te verankeren binnen de eigen klaspraktijk”, aldus Carl Boel. Dit is een unieke kans voor een schoolteam om met professionals aan de slag te gaan. Scholen die hiervoor interesse hebben, kunnen zich via hetzelfde bovenstaande formulier kandidaat stellen.