In ‘Klas van de Toekomst’ slaan nieuwe technieken en klassiek leren handen in elkaar

- David Van Waeyenberghe

De Scholengroep van het Katholiek Onderwijs in Gent (SKOG) gaf tijdens de Sett-beurs een inkijk in de klas van de toekomst. Mobiel leren, hybride lesvormen, gepersonaliseerd leren (al dan niet gamified) en niveau-overschrijdend werken zijn sleutelbegrippen in het vernieuwende concept.

De bezoekers aan Sett, de beurs voor modern en innovatief leren, kregen twee dagen een bijzonder inkijk in de werking van de klas van de toekomst. De scholen van SKOG functioneerden twee dagen ‘op locatie’, maar wel op de manier dat ze het ook in de school doen. Artificiële intelligentie, engineering, auto-elektriciteit, design thinking en programmeren: die leerinhouden vormen de basis van de ‘Klas van de Toekomst’ voor de scholengroep.

Impact digitalisering

Tot de scholengroep behoren het Sint-Lievenscollege (Humaniora en Business), Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius en Sint-Franciscusinstituut. De scholen zien hoe de groeiende impact van digitalisering en technologische innovatie door het onderwijs raast. Niet alleen de leerinhouden veranderen, ook de pedagogisch-didactische aanpak in de klassen wijzigt. In de Scholengroep van het Katholiek Onderwijs in Gent slaan leerkrachten en leerlingen uit verschillende onderwijsniveaus en -types de handen in elkaar.

In de (nabije) toekomst ziet het lesgeven er voor heel wat vakken totaal anders uit. Mobiel leren (buiten de klas), hybride leren (on- en offline, in de klas of op afstand, synchroon en asynchroon) gepersonaliseerd leren, gamifiede leeromgeving via Minecraft én ChatGPT, het maakt allemaal deel uit van het nieuwe lesgeven. Wij van Schoolit waren, net als honderden bezoekers, nieuwsgierig en namen een kijkje in de ‘Klas van de Toekomst.’

Leerlingen van het SKOG volgen les in de ‘Klas van de Toekomst’

Gamified leren

Er viel best wat te beleven aan de stand van het SKOG. De leerlingen van het 1 ICT (secundair) onderwijs, gingen aan de slag met het oude Egypte. Het gepersonaliseerd leren, door middel van Digitale Methode, Minecraft Educuation en ChatGPT zorgt voor een dynamische en interactieve manier van lesgeven. “De bedoeling is om de leerlingen projectgewijs te leren werken in het Minecraft Learning Lab”, aldus Frederic Vanhoo van het Sint-Lievenscollege. Er komen verschillende zaken bij kijken, van wiskunde tot taal.”

“Via Minecraft leren de studenten probleemoplossend denken”, gaat de leerkracht netwerkbeheer verder. “Daarvoor werken ze in gekleurde zones waarbij één zone voor creativiteit staat, een andere voor het aanleren van zaken, enzovoort. Het is meer dan alleen maar programmeren, alle aspecten komen hier samen. Minecraft is meer dan een spelletje spelen en door het hele Digisprongverhaal is ook de leerkracht veel meer betrokken bij de digitalisering. Zij experimenteren met nieuwe technologie, leren uit hun acties en brengen het over naar de leerlingen.”

ChatGPT

Het Sint-Lievenscollege heeft in de persoon van Robbe Wulgaert een expert op het vlak van AI in de rangen. De leerkracht kiest ervoor om nieuwe technologieën zoals het taalmodel ChatGPT op een gepaste manier te gebruiken. En dat kan volgens hem in heel wat vakken. “Het taalmodel kan een ondersteuning zijn voor de leerkracht en de leerling. Het is belangrijk om de juiste vragen te leren stellen aan een taalmodel, maar ook om de verschillende AI-tools te leren kennen, te ontleden en correct te gebruiken”, zegt Robbe Wulgaert.

Lees ook

Het hoeft niet te verbazen dat het hele AI-verhaal tijdens Sett een topic was. Wulgaert gaf op donderdag een lezing over de nieuwe toepassingen en mocht dat doen voor een bomvolle zaal. Hij sprak onder andere over hoe hij AI gebruikt voor lessen klassieke talen. “Ik merk dat de interesse heel groot is en dat is goed. Vanuit de school hebben we een raamwerk gemaakt om met ChatGPT en andere taalmodellen aan de slag te gaan. Dat kader is trouwens beschikbaar via KlasCement.”

Robbe Wulgaert tijdens zijn sessie over AI

Meisjes aan de macht

‘The Unicorns’ waren nog zo een succesformule tijdens de voorstelling van de ‘Klas van de Toekomst’. De jonge meiden uit het Sint-Lievenscollege Humaniora en Onze-Lieve-Vrouwcollege staan als het ware zelf voor de klas. De leerlingen uit de STEaM-richtingen helpen leerlingen uit het lager onderwijs over de middag rond specifieke thema’s. “Het project was oorspronkelijk bedoeld, en daar dient het nog voor, om meisjes warm te maken voor technologie”, aldus Greet Bekaert.

Unicorn-leerlingen helpen hun jongere medestudenten

Dat leerlingen uit het middelbaar ‘les geven’ aan hun jongere collega’s, heeft heel wat voordelen. “Het is verrijkend voor alle leerlingen. We merken dat de leerlingen uit het lager onderwijs beter de aandacht bij de zaak houden. En daarnaast voelen de oudere leerlingen beter aan waar de jongere vast lopen, omdat ze hetzelfde hebben meegemaakt. Het project is zo een succes dat we momenteel werken aan een opvolging voor andere scholen uit de scholengroep”, besluit Bekaert.