’Digitaal onderwijs is een blijvertje’, zegt Nederlandse universiteit

- Jeroen Langendam

Bestuursvoorzitter Nederlandse universiteit geeft nieuwjaarstoespraak voor leeg auditorium: Digitaal leren is een blijvertje. (Bron: screenshot Vimeo)

We werden er door een wereldwijde pandamie toe gedwongen, maar volgens een Nederlandse universiteit is digitaal onderwijs een blijvertje. Ook na corona.

Jarenlang hebben onderwijsinnovatoren zich stukgebeten op het dossier digitalisering. Technologisch was veel mogelijk, maar veranderingen in het onderwijs verlopen over het algemeen nogal langzaam. Covid-19 bracht hier verandering in. Alle twijfel en weerstand werd in één klap irrelevant: we moesten wel. Dus downloaden we massaal software zoals Google Classroom.

Niet iedereen was hier blij mee. Dat is begrijpelijk, want veranderen is soms lastig. Maar wie hoopt dat we na corona gewoon weer terug gaan naar de oude situatie komt bedrogen uit. Digitaal onderwijs is een blijvertje, zo zegt ook de voorzitter van een Nederlandse universiteit.

In zijn nieuwjaarstoespraak stond Daniël Wigboldus, voorzitter van de Nederlandse Radboud Universiteit stil bij het afgelopen jaar. Hij erkent dat de veranderingen niet makkelijk waren: “,Het was een moeilijk en zwaar jaar, ik ga het hier niet mooier maken dan het is. Het viel en valt niet mee.”

Nadelen, maar voordelen wegen zwaarder

In zijn toespraak lijkt Wigboldus in eerste instantie voorstander van een zo snel mogelijke terugkeer naar de oude situatie. Hij benoemt dat 60% van de studenten moeite heeft een goed dagritme te vinden, terwijl 70% motivatieproblemen ervaart. Bovendien, zo stelt Wigboldus, missen studenten het menselijk contact. Zowel met andere studenten (83%) als met docenten (77%).

Ondanks deze hoge cijfers blijken studenten digitaal onderwijs ook prettig te vinden. Ruim de helft is blij met de vrijheid en flexibiliteit van thuis studeren, terwijl een derde vooral de efficiency ervan weet te waarderen.

Ook in de resultaten lijkt afstandsonderwijs positief uit te pakken: studenten zouden in het coronajaar gemiddeld iets hoger hebben gescoord dan de jaren ervoor. Hoewel onduidelijk is in hoeverre dit daadwerkelijk duidt op betere leerprestaties (ook een coulantere beoordeling door docenten zou een rol kunnen spelen) is de conclusie volgens de Nederlandse universiteits-voorzitter duidelijk. Digitaal onderwijs is een blijvertje.

Leestip: Afstandsleren is een blijvertje, zo maak je er het beste van